Home Audiovisueel Medical Contact

tegnition is exclusief leverancier van de CardioMan voor Nederland en België

Onzekerheid wordt vervangen door veiligheid

CardioMan

Het waarschuwingsapparaat voor Pacemaker- en ICD patiënten

Waarschuwt bij magnetische velden en

elektromagnetische straling;


Vergemakkelijkt de waakzaamheid

hiervan in het dagelijkse leven;


Signaleert de noodzakelijke afstand voor

huishoudelijke apparaten, zendmasten,

machines, transformatoren, enz;


Ontdekt defecte apparaten, die een

hogere dosis elektromagnetische straling

uitzenden dan normaal.

CardioMan

Download

Bestellen